“Русенски заден двор” 47/29 см,м.б.

Василка Монева
Родена 1945 – Русе
- Участва в различни колективни изложби в страната и чужбина.
1977- Специализация в Париж
- Самостоятелни изложби в България и чужбина
Някои от нейните творби са включени в следните каталози:
-“Млади Български Художници”
-“Съвременно Българско Изкуство” издадено от Българската Академия на Науките.

-Награди на СБХ от общи изложби
-“Енциклопедия за Изобразителното Изкуство в България”
2004 – Получава голямата награда на второто Биенале на малките форми – Плевен

2005- Голямата награда на Русе за цялостно творчество