РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

www.ru.acad.bg

СРЕДНИ УЧИЛИЩА

Национално Училище по Изкуства "Проф. Веселин Стоянов"

Русе 7000, ул. "Пирот"12, тел/факс:082/ 877 609, e-mail: nui_ruse@mail.bg, www.artrousse.com

Средно Общообразователно Училище "Възраждане"

Русе, ул. "Студентска"2, тел:082/ 872 271,872 286, e-mail: souvazrajdane@yahoo.com

Математическа Гимназия "Баба Тонка"

Русе 7000, ул. "Иван Вазов"20, тел:082/ 834 323,834 325, e-mail: mg1@rousse.bg,www.mg.rousse.bg

Английска Гимназия "Гео Милев"

www.agruse.com

Професионална Гимназия по Икономика и Управление "Елиас Канети"

Русе 7000, ул. "Борисова"22, тел:082/ 834 510, e-mail: pgiu-ruse@jusoft.net

Средно Общообразователно Училище "Васил Левски"

Русе 7015, ж.к. "Дружба"1, ул. "Гео Милев"1, тел: 082/ 860 050, 861 681, 861 682

СОУ с Преподаване на Немски Език "Фридрих Шилер"

Русе 7013, ул. "Измаил"2, тел: 082/ 844596, 841786, 841785, 841783, 845662, e-mail: deuschule@yahoo.com

Средно Общообразователно Училище "Св. Константин-Кирил Философ"

тел:082 841 780,845 974, www.souee.hit.bg

Спортно Училище "Майор Атанас Узунов"

Русе, кв."Здравец - Изток" ул."Проф.Баларев" 1, тел: 841795,841793,841792 www.free.bol.bg/sport_schoolruse

ПГДВА "Йосиф Вондрак"

"Александровска"108 тел:836011,834799,836063, e-mail: pgdva_jvondrak@abv.bg

Професионална Гимназия по Селско Стопанство "Ангел Кънчев"

тел: 082/ 822243, 835733, 837714, www.novotika.com/tss ,e-mail: tss@novotika.com

Професионална Гимназия по Tекстил

Русе, бул."Липник'4, тел: 082/ 834134

Професионална Гимназия по Облекло"Недка Иван Лазарова"

тел: 082/ 834946, 834957, www.tonil.hit.bg , e-mail: to_rousse@hotmail.com

Професионална Гимназия по Туризъм "Иван П. Павлов"

Русе 7005, ул."Потсдам"3, Директор:841445 , Канцелария: 841448

Професионална Гимназия по Зърнопреработвателни и Хранителни Технологии

"Проф.Д-р Асен Златаров"

Русе 7005, ул."Д.Баларев"2 тел: 082/ 841444, 84142 e-mail: tz_rousse@mail.bg

Професионална Гимназия по Железопътен Транспорт "Иван Николов - Ведър"

Русе 7002, ул."Братя Обретенови"9 тел: 834505, 834504

Професионална Гимназия по Речно Корабостроене и Корабоплаване

Пл."Левски"1А тел: 082/ 834282 www.pgrkk.bol.bg , trkskp@exco.rousse.bg

Професионална Гимназия по Промишлени Технологии"Атанас Цонев Буров"

Русе7000, ул."Цар Калоян"11,тел:082/ 872218, 874456 www.infotech.bg/pgpt , email:sptum_rousse@yahoo.com

Професионална Гимназия по Транспорт

бул."Тутракан"32 тел: 082/841886, 841885, 845540 e-mail: pgtransport_rs@abv.bg www.pgtransport-ruse.com

Професионална Гимназия по Механотехника

ул."Алеи Възраждане"2 тел: 082/ 832947,www.pgmt-ruse.hit.bg e-mail: pgmt@abv.bg

Професионална Гимназия по Химични Технологии и Биотехнологии "Проф. Д. Баларев"

тел: 082/ 841454, 841460, 841456, 841457 www.rousse-chemistry-school.org

Частна Професионална Гимназия "Евроинтелект"

тел: 082/ 443004, 447620, 839750 GSM: 0887248613, 0899783613

Първа Частна Aнглийска Gимназия "Уилям Шекспир"

Русе, бул."Липник"4 тел; 082/ 828199, 0898 904464 www.fpels-ws.com

Средно Общообразователно Училище "Христо Ботев"

www.sou-botev.com